Groen

Ruim 50 jaar ervaring in aanleg en onderhoud van parken en tuinen

De oorsprong van Wannijn NV ligt in de groensector. Wij hebben ruim 50 jaar ervaring in aanleg en onderhoud van parken en tuinen. Dat vakmanschap hebben wij intussen ook verder uitgebouwd naar een brede waaier aan specialiteiten die u hieronder kunt terugvinden.

Beplantingswerken

Infrastructuurwerken en groenaanleg worden door opdrachtgevers al lang niet meer als gescheiden gezien. Zo is bij de aanleg van infrastructuur de integratie van beplanting een feit naast de verhardingswerken met o.a. fiets -en wandelpaden.

Wannijn is ervan overtuigd dat, in de huidige evoluties van vertikale bebossing in stedelijke gebieden, er nieuwe markten die niet met infrastructuur maar met woonentiteiten samen gaan, kunnen worden aangesneden.

Parkaanleg

Wannijn heeft ruim 50 jaar ervaring met het aanleggen en onderhouden van parken. Bomen planten en selecteren, plantenmassieven aanleggen, meubilair plaatsen, mooie heesters voorzien en bijpassende hout-, metaal- en waterconstructies, … Vakmanschap dat u van Wannijn mag verwachten. Met onze multidisciplinaire kennis en het uitgebreide gamma aan materialen stellen we u een compleet aanbod van werkzaamheden voor. Naast de aanleg van parken staan wij ook in voor het onderhoud ervan. Zo is Wannijn ook uw onderhoudsspecialist voor grootschalige groenprojecten. Maaien, snoeien, onkruidbestrijding, waterbeheer, het schoonhouden van parken, … Dankzij ons totaalpakket aan diensten en onze ervaren groenexperts is uw park bij ons in goede handen.

Natuurinrichtingsproject / landschapsaanleg

Natuurinrichtingsprojecten zijn de laatste jaren dé specialiteit geworden van NV Wannijn. Ze richten gebieden zo goed mogelijk in functie van de natuur in door een geschikt milieu te laten ontstaan voor zowel het behoud van de flora en de fauna als voor de ontwikkeling ervan waar geen waardevolle natuur aanwezig is. Door actief in te grijpen worden betere omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van natuur in gebieden die daarvoor aangewezen zijn. Hiervoor gebruikt Wannijn onder andere natuurtechnische grondwerken met creatie van poelen, het plaggen van de bestaande terreinen en het aanbrengen van natuurlijke beheerstechnische uitrustingen. Dergelijke projecten heeft Wannijn al meermaals uitgevoerd in het kader van ruilverkavelingsprogramma’s.

Groendaken / daktuinen

In dezelfde tendens van vergroening en ontharding worden steeds meer groendaken aangelegd. Wij worden hoe langer hoe meer aangesproken voor de realisatie ervan. Deze daktuinen zorgen voor een grotere waterberging en op die manier voor waterbeheersing van het project; bovendien zijn zij ook geluids- en thermisch isolerend. Wij onderscheiden verschillende types van groendaken. Extensieve groendaken, met hun onderhoudsarme vegetatie, zijn niet beloopbaar en vergen geen aangepaste dakconstructie. Intensieve groendaken daarentegen kunt u vergelijken met een gewone tuin. Ze worden ingericht, aangeplant en onderhouden als leefruimte. De begroeiing kan heel divers zijn. Met de juiste substraatlaag en onderbouw zijn de mogelijkheden onbeperkt.

Sportterreinen / spelinfrastructuur

Wannijn is allround specialist in de aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en spelvoorzieningen, van skateparken tot speeltuinen. We verzorgen maatwerkoplossingen met duurzame kwaliteit en optimale gebruiksmogelijkheden. Ons gamma is zeer ruim: speelpleinen in ontelbare variaties, looppistes en atletiekbanen, onderhoudsarme Finse pistes, fiets- en wandelpaden, golfterreinen, sportvelden voor voetbal, rugby, hockey, tennis, …

We leveren hierbij totaaloplossingen inclusief omheining, uitrusting, bestrating, verlichting, vuilbakken, parking met fietsenstalling, zelfs kantine- en doucheruimte. Ook groenvoorzieningen en het onderhoud daarvan behoren tot deze service: grasperken, beplanting, hagen, bomen, onkruidbestrijding, zwerfvuilverwijdering, reiniging van afvoer en kolken, herstelling van verhardingen, sneeuw- en ijsbestrijding, …

Kom bij ons team!

Wij zijn in onze activiteiten regio-gebonden en werken bovendien met lokale mensen waardoor wij in de streek een zekere verankering hebben. Binnen ons sterk groeiend bedrijf zijn wij uiteraard steeds op zoek naar de juiste medewerkers als zeer belangrijke schakel in dit verhaal. Lijkt het u wat om deel uit te maken van ons team, dan horen we u graag!