Infra

Betrouwbare partner voor de uitvoering van infrastructuurprojecten

Wannijn NV legt zich de laatste jaren ook intensief toe op weg-en rioleringsprojecten. Zo zijn wij een betrouwbare partner geworden voor het uitvoeren van infrastructuurprojecten voor tal van stads- en gemeentebesturen en voor bedrijven als Farys, Aquafin, Infrax en Ipalle in Wallonië. Onze waarde ligt in een kwaliteitsvolle, tijdige en correcte uitvoering van de projecten.

Wegenis- en verhardingswerken

Al geruime tijd worden kasseiwerken door Wannijn in eigen beheer uitgevoerd. Door de jaren heen zijn wij ons meer gaan verdiepen in verhardingswerken zoals betonwerken: uitgewassen, gepolierd, eenvoudig geborsteld, …

Daarnaast worden ook asfaltwerken via onderaanneming uitgevoerd.

Al deze werken worden gerealiseerd in het kader van omgevingswerken van gebouwen, volledige dorpskernvernieuwingen en van zuivere wegeniswerken of verkavelingen.

Rioleringswerken

Wannijn voert rioleringswerken uit voor specifieke opdrachtgevers zoals Aquafin, Farys en Infrax. Voor dergelijke infrastructuurwerken worden wij ook door lokale besturen, door de industrie en door particulieren aangesproken. Onze jarenlange ervaring bij de uitvoering van dergelijke rioleringswerken met de laatste technieken inzake o.a. buffering, infiltratie en vertraagde lozingen, maakt ons tot een partner voor zowel de meer complexe en technische opdrachten als voor de grotere werven.

Grondwerken en stabilisatiewerken

Natuurlijke grondstoffen worden schaars. Recyclage is de boodschap. Zo ook worden gronden meer en meer hergebruikt in vervanging van natuurlijk ontgonnen zand, door middel van toevoeging en inmenging van ongebluste kalk ten einde de grond bouwtechnisch te verbeteren.

Civieltechnische werken / betonconstructies

Wannijn biedt een oplossing voor elke complexe situatie. Ons team staat klaar om door middel van innovatieve technieken het hoofd te bieden aan uitzonderlijke uitdagingen die zich in het kader van nieuwe infrastructuurprojecten voordoen. Zo is het verplaatsen van monumenten, het ter plaatse storten van constructies, het plaatsen van pompstations, het uitwerken van fonteinconstructies en bijzondere metaalconstructies, … ons niet onbekend.

Onderhoud wegenis en riolering

Onze expertise ligt niet alleen in de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar ook in het onderhoud ervan. Wij denken aan de traditionele opdrachten in het kader van vernieuwing van voetpaden, betonvakken, herstellingen van rioolaansluitingen. Ook voor dringende interventies in het kader van afwateringsproblematiek en riolering worden wij regelmatig aangesproken.

Kom bij ons team!

Wij zijn in onze activiteiten regio-gebonden en werken bovendien met lokale mensen waardoor wij in de streek een zekere verankering hebben. Binnen ons sterk groeiend bedrijf zijn wij uiteraard steeds op zoek naar de juiste medewerkers als zeer belangrijke schakel in dit verhaal. Lijkt het u wat om deel uit te maken van ons team, dan horen we u graag!