Water

 Expert in waterbouwkundige werken

In de uitvoering van onze infrastructuurprojecten worden wij meer en meer geconfronteerd met waterbouwkundige werken. Enerzijds stelt het stijgende waterpeil onze maatschappij voor uitdagingen waarbij er wordt overgestapt op natuurtechnische waterbeheersingswerken. Anderzijds zien ontwerpers steeds vaker de meerwaarde van het aspect ‘water’ in innovatieve projecten die worden gerealiseerd aan en zelfs in het water. Met de nodige expertise en een modern uitgebouwd en aangepast machinepark zijn onderstaande specialiteiten geen probleem voor ons.

Oeverbeschermingswerken

Oeververstevigingswerken voert NV Wannijn uit om waterlopen binnen hun gabarit te houden. Of ze kaderen in een breder project van heraanleg van de waterboorden ter bevordering van de recreatie.

Infiltratiebekkens / waterberging

Om het probleem van wateroverstromingen ‘in te dijken’ legt Wannijn NV waterbekkens aan. Dit gebeurt via volledige uitgraving of door het aanbrengen van dijken om een bergingsplaats te creëren. Indien nodig worden waterlopen volledig geherkalibreerd waarbij er dan gedwongen overstromingsplaatsen langs het traject van een beek worden ingericht.

Waterbouwkundige kunstwerken

In tal van waterwegen of stilstaande waterpartijen moeten constructies worden aangelegd ter beheersing van de waterstroom zelf, of voor zijn integratie in de omgeving ter bevordering van de recreatie. We spreken hier over inkokeringen van de waterweg, over het maken van vlonderconstructies, brugconstructies en andere bouwkundige constructies in, op of over het water.

Natuurtechnische waterbouwwerken

In het verleden bleek beton het materiaal bij uitstek voor o.a. inkokeringen, damwanden. Nu worden waterbeheersingswerken maximaal uitgevoerd met duurzame en natuurlijke materialen en wordt er gebruikt gemaakt van perkoenpalen, schanskorven, houten keerwanden, …

Onderhoud waterwegen/waterpartijen

Wannijn beschikt over de nodige machines en ervaring om naast het uitvoeren van watergebonden werken ook in te staan voor het verdere onderhoud. Zo verzorgen wij het baggeren van vijvers , waterlopen en verzekeren wij de verdere opvolging van het groenonderhoud lans de waterweg.

Vijvers / fonteinen

Water dient als natuurlijk element niet alleen gezien te worden als primair voor transport en afwatering, maar ook als recreatief element, onder de vorm van vijvers of fonteinen bijvoorbeeld.

Deze elementen worden frequent geïntegreerd in de projecten die wij aannemen.

Fonteinconstructies maken wij in verscheidene configuraties. Bij vijvers onderscheiden we natuurlijke vijvers, al dan niet met beplanting als filterelement, met waterdichting onder de vorm van folies, of op geheel natuurlijke wijze met bentonietdichting, … ; en vijvers die ingebed worden in betonnen constructies in een meer verstedelijkte omgeving.

Naast de eigenlijke uitvoering kunt voor expertise en vragen hieromtrent steeds bij ons terecht.

Kom bij ons team!

Wij zijn in onze activiteiten regio-gebonden en werken bovendien met lokale mensen waardoor wij in de streek een zekere verankering hebben. Binnen ons sterk groeiend bedrijf zijn wij uiteraard steeds op zoek naar de juiste medewerkers als zeer belangrijke schakel in dit verhaal. Lijkt het u wat om deel uit te maken van ons team, dan horen we u graag!